Minden csoportban két szakképzett kisgyermeknevelő látja el a gondozási – nevelési feladatokat. A napirend kialakítása során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, az egyéni igényeket, a fejlettségi szintjüket. Ebben a korban a játék a legfontosabb, ehhez derűs, nyugodt, biztonságos szeretetteljes környezetet kialakítására törekszünk. Elegendő időt biztosítunk az önállóság fejlődésére, a szokások kialakítására. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve, együtt neveljük a gyermekeket a rendszeresség, a fokozatosság és a pozitív nevelési módszerek alkalmazásával.

 

Budai úti Bölcsőde csoportjai:

Katica csoport – kisgyermeknevelők: Lukács Eszter, Rupp Fanni

Pillangó csoport – kisgyermeknevelők: Enyediné László Olga, Pápai Márta

Süni csoport – kisgyermeknevelők: Soltészné Kósa Ildikó, Némethné Návai Ildikó

Bernáth Tiborné – kisgyermeknevelő – állandó helyettes

Dajkák: Roposné Nagy Rozalinda, Szőcs Katalin