Minden csoportban két szakképzett kisgyermeknevelő látja el a gondozási – nevelési feladatokat. A napirend kialakítása során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, az egyéni igényeket, a fejlettségi szintjüket. Ebben a korban a játék a legfontosabb, ehhez derűs, nyugodt, biztonságos szeretetteljes környezetet kialakítására törekszünk. Elegendő időt biztosítunk az önállóság fejlődésére, a szokások kialakítására. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve, együtt neveljük a gyermekeket a rendszeresség, a fokozatosság és a pozitív nevelési módszerek alkalmazásával.

Budai úti Bölcsőde csoportjai:

Katica csoport – kisgyermeknevelők: Pusztai Zsuzsanna, Debreceni Anett

Pillangó csoport – kisgyermeknevelők: Bernáth Tiborné, Széllné Takács Katalin

Delfin csoport – kisgyermeknevelők: Soltészné Kósa Ildikó