Minden csoportban két szakképzett kisgyermeknevelő látja el a gondozási – nevelési feladatokat. A napirend kialakítása során figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, az egyéni igényeket, a fejlettségi szintjüket. Ebben a korban a játék a legfontosabb, ehhez derűs, nyugodt, biztonságos szeretetteljes környezetet kialakítására törekszünk. Elegendő időt biztosítunk az önállóság fejlődésére, a szokások kialakítására. Arra törekszünk, hogy a családokkal együttműködve, együtt neveljük a gyermekeket a rendszeresség, a fokozatosság és a pozitív nevelési módszerek alkalmazásával.

Mályva utcai tagintézmény csoportjai:

Süni csoport – kisgyermeknevelők: Szabó Gyöngyi, Gábeli Erika

Pillangó csoport – kisgyermeknevelők: Izrael Pálné, Richvalski Katalin

Katica csoport – kisgyermeknevelők: Nagy Andrea, Sándorné Rásó Szilvia

Méhecske csoport – kisgyermeknevelők: Lukács Eszter, Szalai Sándorné

Dajkák:  Kincses Norbertné, Magony Rita