(2020.08.19. 14:10)

Kedves Szülők!

Tekintettel a vírushelyzet előírásaira és a bölcsőde befogadó képességére, a bölcsődei BALLAGÁSI ünnepséget idén sajátos módon rendezzük meg 2020. augusztus 24-én hétfőn a Mályva Bölcsődében, 2020. augusztus 25-én kedden a Budai úti Bölcsődében. A lebonyolítás részleteiről a bölcsődében informálódni szíveskedjenek.

Villám Zsuzsanna intézményvezető


(2020.08.14. 9:20)

Kedves Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. augusztus 29-én szombaton – tekintettel a folyamatos nyári nyitva tartásunkra –  a bölcsőde ezen a napon zárva lesz, az új nevelési év kezdete előtt erre a napra a kollégák pihenőnapot/szabadságot kapnak.

2020. augusztus 31-én hétfőn nevelés nélküli munkanapot tartunk, a dolgozók számára foglalkozás egészségügyi vizsgálatok, évzáró, évnyitó értekezlet és önkormányzati Pedagógus nap szerepel a napi programban.

(Akinek gyermeke elhelyezése ezeken a napokon problémát jelent, kérem jelezze.)

2020. szeptember 1. napjától ismét szeretettel várjuk bölcsődéseinket!

Megértésüket köszönjük!

Villám Zsuzsanna intézményvezető


(2020.07.17. 14:00 h)

Kedves Szülők!

A 2020/2021. nevelési évben bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek SZÜLEINEK (a “maradós” és újonnan érkezők szülőknek) a nevelési év kezdete előtt SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET tartunk, amelyen részletes tájékoztatást kapnak a szeptemberi évkezdésről, a csoportbeosztásokról, a beszoktatási ütemtervről, a bölcsőde ellátásról, a  házirend változásairól, a fizetendő térítési díjakról.

Tisztelettel hívunk és várunk minden Szülőt 

a Mályva Bölcsődében 2020. augusztus 5-én szerdán 17 órakor,

a Budai úti Bölcsődében 2020. augusztus 6-án csütörtökön 17 órakor.

A szülői értekezlet után szülő csoportos megbeszélések lesznek, így a program várható időtartama kb. 120′. A gyerekek érdekében kérjük, hogy a megbeszélésre gyerekek nélkül jöjjenek, az otthoni vagy egyéb felügyeletüket próbálják megoldani. 

Megértésüket köszönjük!


(2020.07.09.)

FOTÓZÁS A BÖLCSŐDÉBEN

Kedves Szülők! Közkívánatra lesz egyéni és családi fotózás a bölcsődében, július 13-14-én (hétfőn és kedden) a Mályva Bölcsődében, július 15-16-án (szerdán, csütörtökön) a Budai úti Bölcsődében. Délelőtt a gyerekek egyéni fotózása történik, a kisgyermeknevelők segítségével, délután 16 órától a családi fotózásra lehet jelentkezni, feliratkozni a bölcsődében.


(2020.06.09. 14:00 h)

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy bölcsődéink a nyári (június, július, augusztus) hónapokban folyamatosan működnek, a korábban megszokott  négy hetes NYÁRI ZÁRVA TARTÁS ELMARAD a COVID-19 járványveszély okozta rendkívüli zárva tartás miatt.

Szeptembertől óvodába távozó gyermekeinknek 2020. augusztus végén “ballagási” BÚCSÚ DÉLUTÁN-t szervezünk, zenés műsorral, arcfestéssel, légvárral, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk valamennyi bölcsődés gyermekeinket, Szüleiket, Nagyszüleiket

2020. augusztus 24-én hétfőn 15:30-tól a Mályva Bölcsődében,

2020. augusztus 25-én kedden 15:30-tól a Budai úti Bölcsődében.

Kérjük a kedves Szülőket, hogy 15:15 és 15:30 között érkezzenek meg a bölcsődébe, hogy gyermekeikkel közösen élvezhessék a délutáni vidám programot! 


(2020.06.02. 17:00 h)

GONDOZÁSI TÉRÍTÉSI DÍJ bevezetése 2020 szeptember 1. napjától

Kedves Szülők!

A bölcsődét fenntartó önkormányzat 2020. május 4. napján módosította a bölcsődei intézményi térítési díjakról szóló rendeletét,  aminek értelmében az étkezési térítési díj mellett 2020/2021. nevelési év kezdetétől, azaz 2020. szeptember 1-napjától a bölcsődében bevezetésre kerül a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő napi térítési díj (a továbbiakban: gondozási térítési díj). A térítési díj fizetés vizsgálata és megállapítása érinti a 2020/2021. nevelési évben bölcsődéinkben maradó, valamint az újonnan felvett kisgyermekek szüleit.

A gondozási térítési díj bevezetéséről szóló részletes tájékoztató az alábbi linken olvasható:

GONDOZASI DIJ bevezetése_tájékoztató szülőknek 


(2020.05.21. 15:00 h)

ÚJ NYÁRI MŰKÖDÉSI REND a bölcsődében

Kedves Szülők!

A bölcsődei ellátás újraindítása mellett a járványügyi szabályok betartása fontos és elengedhetetlen feltétele a biztonságos ellátásának. A gyermekek és szülők mellett a dolgozók fokozottan szabályozott egészségvédelmére is fokozottan ügyelni kell, amíg a járványügyi veszélyhelyzet feloldása meg nem történik.

A bölcsődét továbbra is csak egészséges gyermek látogathatja! Orvosi igazolást nem kérünk, viszont gyermekük egészségügyi állapotáról Önöknek nyilatkozni szükséges, amelyet a bölcsődében érkezéskor a kisgyermeknevelőnek szíveskedjenek átadni.

 A kitöltendő nyilatkozat letölthető:  02 Szuloi NYILATKOZAT 2020 bölcsődei ellátás igenybevethez 2020 0521

Amennyiben a gyermek bármely fertőző betegség tüneteit mutatja, otthon kell maradnia mindaddig, amíg orvosi javaslatra újra közösségbe mehet.

A gyermekek fogadása

Kérem, hogy gyermeke egy kísérővel érkezzen a bölcsődébe, ÉRKEZÉSKOR CSENGETNI SZÍVESKEDJÉK!

A gyermek átadása/átvétele a szélfogó helyiségben, a folyosói előtérben kell, hogy történjen, tekintettel a 1,5 m-es távolság betartására. A szülők szájmaszkban lépjenek be a bölcsőde épületébe, belépéskor legyenek szívesek használják a kézfertőtlenítőt.

Lehetőség szerint törekedjenek arra, hogy NE EGYSZERRE ÉRKEZZENEK más gyermekkel, illetve körültekintően, türelemmel várják meg, amíg a kisgyermeknevelő másik gyermek átadás/átvételével van elfoglalva.

Mivel a gyerekek hosszabb ideje távol voltak a bölcsődéből, kérem Önöket, hogy segítsék a fokozatos visszaszoktatást azzal, hogy beszélgetnek velük, felelevenítik a bölcsődei élet szépségeit, örömteli élményeit, valamint időt szánnak a reggeli érkezésre, a gyermektől való elköszönésre.

Saját, kedvenc tárgy (kendő, pelenka, cumi…) szükség esetén behozható a bölcsődébe, de azok fertőtlenítését a szülőktől kérjük megoldani.

Hiányzás, távollét esetén az étkezés lemondása ismét a házirendben foglaltak, a korábban kialakított gyakorlat szerint történik. Használhatják a Menza Pure-t, illetve e-mail, telefonos kapcsolattartási módokat a lemondások érvényesítésére.  

A bölcsődék biztonságos működése érdekében a járványügyi előírásoknak megfelelően az intézmény fertőtlenítését fokozottan és folyamatosan végezzük, amelyhez minden szükséges eszköz a rendelkezésünkre áll.

Várjuk szeretettel gyermekeiket!

 


(2020.05.04.)

1% TÁMOGATÁS a bölcsődének

Kedves Szülők! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budakalászi Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány  jogosult fogadni a SZJA 1% -át!

Önöknek semmibe sem kerül, csupán 1 perc odafigyelést jelent az adóbevallás kitöltésekor, hogy az éves személyi jövedelemadójuk (SZJA) 1%-ának összegét a MI BÖLCSŐDEI ALAPÍTVÁNYUNKNAK támogatásként felajánlják.  Az így felajánlott összeget az alapítvány a bölcsőde szakmai munkájára, a gyerekek nevelésének-gondozásának tárgyi feltételeinek fejlesztésére fordítja.

Az adóbevalláskor szükséges nyilatkozat megtételéhez az alábbi adatok szükségesek:

BUDAKALÁSZI BÖLCSŐDÉS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám: 18625457-1-13

 A kuratórium tagjai és a munkatársak nevében köszönjük támogatásukat, segítő együttműködésüket!


(2020. 04.29. 16:00 h)

A BÖLCSŐDEI ÜGYELET “RENDKÍVÜLI HÁZIRENDJE”

Kedves Szülők!

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesterének 24/2020. (IV. 30.) számú határozata alapján, tekintettel a a 152/2020.(IV.27.) Korm. rendelet előírásaira a Budakalászi Bölcsőde és Mályva utcai Tagintézményében  2020. május 4.napjától az alábbi intézkedések figyelembe vételével változik az ügyelet biztosítása.

Tájékoztatom Önöket, hogy a mai napig napközbeni felügyeletet (továbbiakban: ügyeletet) összesen 3, az ételcsomag elszállítását 8 család igényelte gyermeke részére.  

Az eddig beérkezett igényeket mérlegelve az ügyeletet EGY HELYSZÍNEN, a Budai úti Bölcsődében (2011 Budakalász, Budai út 10.) biztosítjuk május 4-től. 

A bölcsőde ezen a napon 6:30-tól van nyitva, a fertőzésveszély elkerülése érdekében az alábbi intézkedésekkel fogadjuk a gyermekeket a bölcsődébe:

 • Az ügyeletet a hét öt napjára biztosítjuk, napi 4x-i étkezéssel.
 • A szülőnek írásban kell nyilatkoznia, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben. A kitöltendő nyilatkozat a tájékoztató/lap alján letölthető. Kérem, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatot az első ügyeletei napon a gyermeket átvevő kisgyermeknevelőnek legyen szíves átadni.
 • Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszerveznünk, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyeletével, vegyes életkori csoportok kialakításával.
 • Kérjem, hogy az intézménybe való belépéskor csengessenek a szülők, viseljenek szájmaszkot. Belépés után a szélfogó helyiségben várják meg míg az ügyeletet végző kisgyermeknevelő odaér, aki szintén szájmaszkban átveszi Önöktől a gyermeket és a szatyorba becsomagolt tiszta váltóruhát, váltó cipőt, szükség szerint pelenkát. 
 • Hazamenetelkor szintén így járjanak el, a szülő csengetéssel jelezze az érkezését, a szélfogóban várja meg, amíg a kisgyermeknevelő kiviszi a gyermekét és átadja Önnek a gyermekét.
 • Kérem, hogy betegség, váratlan távolmaradás esetén a +36(70)333 6041 telefonszámon jelezzék, ha nem jönnek a bölcsődébe. Ilyen esetben az étkezést – mivel egyéni csomagolásban érkezik – átvehetik a délelőtt folyamán 11:30 óráig. Étkezés lemondás a hiányzás napjaira nem lehetséges, csak heti rendelés és lemondás érvényesíthető az ügyeleti időszakban.
 • Minden héten szerdán reggel 9 óráig e-mailen jelezzék, hogy a következő hétre kérnek-e étkezést, ügyeletet. A Menza Pure-n az ügyeleti étkezés lemondását ne használják!
 • Az ügyeleti munkarend során minden nap két műszakban 2-2 kisgyermeknevelő látja el a felügyeletet az érvényes járványügyi szabályok figyelembe vételével.
 • A bölcsődék biztonságos működése érdekében a járványügyi előírásoknak megfelelően az intézmény fertőtlenítése megtörtént és folyamatos, amelyhez minden szükséges eszköz a rendelkezésünkre áll.
 • További kérdésekkel forduljanak az intézményvezetőhöz elektronikus levélben, vagy telefonon (+36 70 333 6041).

Üdvözlettel:

Villám Zsuzsanna intézményvezető

Szuloi NYILATKOZAT 2020 ugyelet igenybevethez


(2020.04.28. 9:30 h)

Bölcsődei napközbeni felügyelet (ügyelet) IGÉNYLÉSE

Kedves Szülők!

Tekintettel a 152/2020.(IV.27.) Kormányrendeletben foglaltakra, amennyiben 2020. május 4. napjától igényt tartanak gyermekük napközbeni felügyeletére (továbbiakban: ügyeletre), kérem ezt  elektronikus levélben kérelmezni szíveskedjenek. Az intézményi ügyelet azon, fertőző betegségben nem szenvedő bölcsődés gyermekek számára biztosítható, akiknek szülője vagy törvényes képviselője – munkavégzés miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy gyermeke nem szenved fertőző betegségben, a nyilatkozatot az első ügyeleti napon az intézményvezetőnek kell átadnia. Az ügyelet munkanapokra, a hét öt napjára igényelhető, a bölcsőde nyitva tartása idejében. Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyeletével, vegyes életkori csoportok kialakításával. 

Kérem Önöket, hogy gyermekük részére a bölcsődei igényüket minden hét szerdai napján 9 óráig a bolcsode@budakalasz.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, a gyermek nevének, az ügyeleti ellátás kezdő napjának megjelölésével, az étkezés rendelés feltételeinek, rendjének figyelembe vételével. Az így benyújtott igénylés ismeretében a következő hét hétfői napjától tudjuk biztosítani az ügyeleti ellátást az étkezés rendelés realizálását követően, amelyről  a szülők elektronikus válaszlevélben kapnak értesítést.  A csoportok kialakítása az igények ismeretében történik. Gyermekük ellátáshoz váltóruhát, váltócipőt, pelenkát… stb. a korábban megszokott rend szerint kérünk szépen. 

A bölcsődék biztonságos működése érdekében a járványügyi előírásoknak megfelelően az intézmény fertőtlenítése folyamatos, minden szükséges eszköz a rendelkezésünkre áll.

Van olyan élethelyzet, amikor a szülőknek nincs lehetőségük más módon gondoskodni gyermekük napközbeni felügyeletéről, csak az intézmény bevonásával. Erre szolgál  az ügyelet biztosítása.

Üdvözlettel:

Villám Zsuzsanna intézményvezető


BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉS  a 2020/2021. nevelési évre  JÁRVÁNYVESZÉLY IDEJÉN

Tekintettel a rendkívüli helyzetre és a fertőzésveszély elkerülése érdekében a korábban meghirdetett 2020.04.23-ai szülői tájékoztató helyett a bölcsőde honlapján (www.budakalasz.hu/jelentkezes) olvashatnak részletes információt a jelentkezések módjáról, feltételeiről. A honlapot böngészve ismerkedjenek bölcsődéinkkel!

Szeretettel várjuk Gyermekeiket bölcsődéinkben!


Kedves Szülők!

Gyermekeik bölcsődében maradt váltóruhái, cipő, szandál és egyéb kellékek, ha hiányoznak és szeretnék hazavinni, megtehetik. Kérem, hogy ez ügyben hívjanak telefonon, előzetesen egyeztetett időpontban elvihetik, átvehetik azokat. Bízunk benne, hogy nyáron valamikor már kinyithatunk és fogadhatjuk a gyermekeket, de ennek idejéről pontosabbat még nem tudunk. További türelmet és kitartást kérünk Önöktől.

Vigyázzanak egymásra!


GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYLÉSE A ZÁRVA TARTÁS IDEJÉRE

Kedves Szülők!

A bölcsődét fenntartó Budakalász Város Önkormányzat vezetése tekintettel a járványveszély miatt elrendelt rendkívüli zárva tartás elhúzódására, a gyerekek otthoni étkeztetésének biztosításában kíván segítséget nyújtani. A szülők a bölcsődébe járó gyerekeknek a 4x-i étkezést az eddigi áron, illetve az eddig is kedvezményben részesülők térítésmentesen vehetik igénybe. Kérem, hogy ebbéli igényüket a bölcsőde e-mail címére (bolcsode@budakalasz.hu) írják meg az alábbi adatok megadásával – gyermek neve, csoport, a rendelés időszaka, átvétel helye.

A bölcsődei ételszállítás a Budai úti Bölcsődébe történik, így a bölcsődések itt vehetik át az ételeket minden hétköznap 11-11:30 óra között. Kivétel ez alól a több gyermekes családok, akik ha óvodás vagy iskolás gyermeküknek is kértek ételt, akkor a lakóhelyükhöz közelebbi intézményben is kérhetik az étel átvételét. Ezt azonban írásban (e-mail) kérjék, csak abban az esetben tudjuk a szállítás szervezését megoldani. 

Kérem Önöket, most kivételesen a Menza Pure-t NE használják! Aki e-mailben kér étkezést, annak rendelését rögzítem a MP-ban (tehát láthatja azt a szülőim felületen). Amennyiben lemondást szeretnének rögzíteni, azt a felületen most nem tudják megtenni,  e-mailben írják meg legyenek szívesek, azt én rögzítem.

Köszönöm a megértésüket! 

Villám Zsuzsanna int.vezető

 


Tisztelt Szülők!

A koronavírus okozta fertőzés terjedésének megelőzése érdekében a bölcsődét fenntartó önkormányzat vezetői 2020. március 14-én a bölcsőde működésének

korlátozásáról, ZÁRVA TARTÁSÁRÓL  rendelkezett. A bölcsőde 2020. március 16-tól kezdődő zárva tartása a rendelkezés visszavonásáig, HATÁROZATLAN IDŐRE szól.

Kérem Önöket, hogy a mindannyiunk érdekében született intézkedést megértéssel, türelemmel fogadni szíveskedjenek.

Minden működésünkkel, az ellátással kapcsolatos friss információkat igyekszünk megosztunk Önökkel, kérem figyeljék a város és a bölcsőde honlapját is.

Köszönettel:  Villám Zsuzsanna intézményvezető

 


Tavaszi FOTÓZÁS  –  a fertőzésveszély és a bölcsőde rendkívüli zárva tartása miatt későbbi időpontban  lesz!!!

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy ismét lesz gyermekfotózás a bölcsődében,

 • a Budai úti Bölcsődében 2020. március 23-24. hétfőn-kedden délelőtt,
 • a Mályva Bölcsődében 2020. március 25-26. szerdán-csütörtökön délelőtt.

Családi fotózásra most nem, viszont a gyerekek csoportonkénti fotózására lesz lehetőség.

Ezeken a napokon igényük szerint a fotózáshoz tetsző ruhát hozzanak gyermekeiknek.

Együttműködésüket köszönjük!


2020. NYÁRI ZÁRVA TARTÁS IDEJE  – a fertőzésveszély és rendkívüli szünet miatt a nyári zárva tartás módosulni fog, tájékoztatás később  várható!

Előzetesen tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a bölcsődék a fenntartó jóváhagyásával a 2020. nyári időszakban az alábbi rend szerint zárnak be:

 • a Mályva Bölcsőde 2020. június 22-től – 2020. július 17-ig (négy hétre)
 • a Budai úti Bölcsőde 2020. július 27-től  – 2020. augusztus 21-ig (négy hétre) bezár, az ellátás ebben az időszakban szünetel.

Azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei nem tudják a zárva tartás teljes idejére a napközbeni ellátást megoldani, a nyitva lévő (másik) bölcsődében a szülők írásbeli kérelmére az elhelyezést megszervezzük. Az írásbeli kérelmet a bölcsőde vezetőjének személyesen vagy e-mailen (info@budakalaszibolcsode.hu) benyújtani szíveskedjenek.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!