Mályva Bölcsőde – Mályva utcai tagintézmény

Budakalász Város Önkormányzata 2012.évben 150 MFt uniós pályázati támogatást nyert bölcsődei férőhelybővítésre. Az elnyert összegből és 90 MFt saját forrásból új, korszerű, két egységes, négy csoportos bölcsődei tagintézményt épített a Mályva utcában.

Mivel a pályázati projekt csak bölcsődei férőhelybővítést támogatott, így a meglévő 30 fős Budai úti Bölcsőde kapacitásbővítéseként +48 férőhellyel bővült a budakalászi bölcsődei férőhelyek száma. A beruházás a Budai úti székhelytől kb. 900 m-re lévő telephelyen valósult meg, több mint 600 m2 alapterületen.

A tagintézmény a 2014. augusztus 28-ai ünnepélyes átadás óta teljes kihasználtsággal működik, a kisgyermekek, a szülők, s az ott dolgozók örömére, kedvére, nagy-nagy elégedettségére.

Az épület formája, hangulata nagyon jól illeszkedik a gyermekek játékos, vidám, fantáziadús mesevilágához, az új bútorzatok, eszközök, környezetbarát játékok nagyon jó lehetőséget biztosítanak testi-lelki-érzelmi fejlődésükhöz, személyiségük alakulásához.

A Telepi Óvoda közvetlen szomszédsága, az óvodai udvar közelsége segíti a közösségi ismerkedést, együttélést, barátkozást, fejleszti a gyerekek szocializációs képességét, megkönnyíti részükre a bölcsőde-óvoda átmenetet.

A Mályva utcai épület állapota nagyon jónak mondható, a beépített gépek, eszközök, bútorzatok minősége garantálja az esetleges problémák, szükséges hibajavítások alacsony szinten tartását. Az udvar burkolt és zöldfelületi aránya kellő mozgásteret biztosít minden évszakban a kisgyermekek sokmozgásos, játékos szabadtéri tevékenységéhez.

A csoportszobák és a játszóudvar, terasz bútorzatai, játékeszközei az uniós szabványoknak megfelelő, korszerű és modern. Anyagában és formájában gyerekbarát, a kisgyermekek életkorához igazodik.

A játékok fajtái, típusai és mennyisége lehetővé teszi a nyugodt, kiegyensúlyozott játéktevékenységet.


A Mályva utcai Bölcsődében az intézményvezető jelenleg 13 dolgozót foglalkoztat:

Kisgyermeknevelő (teljes munkaidőben) – 8 fő,

Dajka-takarító (teljes munkaidőben) – 2 fő,

Konyhalány (teljes munkaidőben) – 1 fő,

Gazdasági ügyintéző (részmunkaidős, napi 6 óra) – 1 fő,

Kertész-karbantartó (részmunkaidős, napi 4 óra) – 1 fő.


Valamennyi kisgyermeknevelő felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik. Szakmailag hasznos, hogy a kisgyermeknevelők egyikének gyógypedagógiai főiskolai végzettsége is van, ami a mai megváltozott társadalmi, szociális és családi viszonyok között nagyon nagy segítség lehet egy-egy gyermek korai fejlesztés szükségének felismerésben.

Életkoruk alapján megoszlik a szakmai közösség, a fiatalabbak sokat tanulhatnak, tapasztalhatnak az idősebb korosztálytól, míg az idősebbek a több éves, évtizedes munka során szerzett gyakorlati ismereteket, bölcsességeket átadhatják a viszonylag pályájuk elején járóknak.

A bölcsőde a hatályos alapító okirata és működési engedélye alapján 48 férőhelyen négy csoportszobában nyújt napközbeni ellátást a budakalászi 1-3 éves korú gyermekeknek.

A Mályva utcai épület újszerűségéből adódóan csak garanciális, kisebb javításokra szorul, amelyeket jellegükből adódóan év közben, szükségszerűen is elvégzünk.

A bölcsődei csoportszobák, folyosó, konyha tisztasági festése 2018. nyarán már időszerű lesz, amelyet a nyári zárva tartás ideje alatt tervezünk elvégeztetni.